ปัญหาที่พบบ่อย

เครื่อง Scanner ไม่ทำงาน สามารถทำอย่างไรได้บ้าง?

หากคุณมีสแกนเนอร์ที่ไม่ทำงานอาจจะต้องส่งไปยังคลังบริการของเราเพื่อทำการซ่อมแซม หากคุณไม่แน่ใจฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคสามารถช่วยในการพิจารณาว่าสแกนเนอร์ของคุณต้องการที่จะเรียกคืนหรือไม่

ข้อมูลที่สแกนแล้วแสดงข้อมูลบนหน้าจอไม่ถูกต้อง

    • Scanner is not programmed to work with the host. Check scanner host type parameters or editing options.

 

    • a. Be sure proper host is selected.

 

    • b. For RS-232, ensure the scanner’s communication parameters match the host’s settings.

 

    c. For a USB-HID keyboard or a keyboard wedge configuration, ensure the system is programmed for the correct keyboard type and language, and the CAPS LOCK key is in the correct state.

ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อคุณทำตามคำแนะนำในการใช้งาน

a. No power to the scanner.
b. Incorrect cables.
c. Connections are loose.

Laser comes on, but the scanner does not decode.

a. Bar code symbol is unreadable.
b. Scanner is not programmed for the correct bar code type.
c. Distance between scanner and bar code is incorrect.